Esitys Fimealle

Esitys suonensisäisen (iv) C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle on 10.8.2020 lähetetty esitys suonensisäisen (iv) C-vitamiinin käyttöönotosta sairaalahoidossa oleville vakavasti sairaille koronaviruspotilaille. Esitys on lähetetty tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), pääministerille, eduskunnalle ja sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreille.
Esitys on julkinen avoin kirje. Koko esitys on luettavissa jäljempänä olevan latauslinkin kautta.

Esityksen laatijat

  • Päivi Mäkeläinen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, DI, pääaineina biokemia ja mikrobiologia
  • Erkki Antila, LL, FT, yleislääkäri
  • Karin Munsterhjelm, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri
  • Tamara Tuuminen, LKT, lääketieteellisen mikrobiologian dosentti, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri

Esitys

Suonensisäinen (iv) C-vitamiini otetaan käyttöön kokeelliseksi hoidoksi vakavasti sairaille koronaviruspotilaille.
Asian kiireellisyyden vuoksi odotamme vastausta esitykseemme nopealla aikataululla

Esityksen tavoitteena on, että C-vitamiinihoito toteutuessaan lyhentää sairaalassaoloaikaa ja tehohoidon kestoa sekä vähentää hengityslaitehoidon tarvetta. Ennen kaikkea se ehkäisee ihmishenkien menetystä ja vakavia sairastumisia.

Nyt tarvitaan keinoja, joilla voidaan auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat jo sairastuneet COVID-19-virusinfektioon. Suurilla suonensisäisillä C-vitamiiniannoksilla on hoidettu moniin muihin virusinfektioihin sairastuneita potilaita ja asiasta on paljon tutkimustietoa. Tutkimuksissa on myös voitu todentaa, että vakavasti sairaat kärsivät usein C-vitamiinin puutteesta. Joissakin maissa kuten Kiinassa, Italiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on kokeiltu suonensisäistä suuriannoksista C-vitamiinihoitoa vaikeasti sairaille koronavirusinfektiopotilaille. Alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia. Tällainen C-vitamiinihoito on tehokasta ja turvallista eikä haittavaikutuksia ole esiintynyt. Kyseessä on lääkinnällinen toimenpide, jossa C-vitamiinia käytetään lääkkeenä suurina annoksina.

Johtopäätökset (osa)

C-vitamiinia suun kautta, lihakseen pistettynä tai suonensisäisesti on käytetty lääkkeellisesti noin 80 vuoden ajan. Suuriannoksista suonensisäistä C-vitamiinihoitoa (HDIVC-hoito) on käytetty kliinisessä työssä hyvin tuloksin vakavasti sairailla virusinfektiopotilailla jo kymmenien vuosien ajan. Tutkimuksia on tehty paljon. Niistä olemme valinneet tähän esitykseen vain pienen osan. Monien lääkärien tekemien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että C-vitamiini on tehonnut kaikkiin tutkittuihin akuutteihin virusinfektioihin, joihin sitä on annosteltu oikein.

COVID-19-virusinfektio ja sen eteneminen vaikeasti sairailla potilailla on samankaltainen kuin monilla muilla vakavasti sairailla virusinfektiopotilailla. Tämän vuoksi on ilmeistä, että HDIVC-hoito on tehokas hoitomuoto myös COVID-19-potilailla. Maailmalla onkin kertynyt jo varsin paljon näyttöä tämän hoitomuodon tehosta COVID-19-potilailla. Sen on todettu vähentävän hengityslaitehoidon tarvetta ja kuolleisuutta sekä nopeuttavan paranemista.  Lisätutkimukset voivat vielä vahvistaa HDIVC-hoidon tärkeän roolin COVID-19-pandemian sekä myös tulevien epidemioiden ja pandemioiden hoidossa. Nykyisessä vaikeassa pandemiatilanteessa ei ole kuitenkaan eettisesti oikein odotella käynnissä olevien tutkimusten lopullisia tuloksia vaan aloittaa HDIVC-hoito pikaisesti, koska näyttöä tämän hoitomuodon tehosta ja turvallisuudesta vastaavanlaisten infektioiden hoidossa on kertynyt paljon. Tämä hoitomuoto voi olla erittäin tärkeä myös mahdollisesti tulevien toisen ja kolmannen epidemia- tai pandemia-aallon aikana.

Olemme sitä mieltä, että HDIVC-hoito olisi syytä ottaa kiireellisesti käyttöön kokeelliseksi hoidoksi vaikeasti sairaille koronaviruspotilaille niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, mielellään jo siinä vaiheessa, kun potilas tulee sairaalaan ja COVID-19-infektio on varmistettu. Tämä hoito on paitsi tehokas, myös turvallinen, edullinen ja helppo toteuttaa. Hoidolla ei ole merkittäviä haittavaikutuksia. Tilanteessa, jossa meillä ei ole rokotetta eikä virukseen tehoavaa täsmälääkettä, tämä hoito voi auttaa COVID-19-potilaiden paranemista.

Esityksen jakelu

  • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
  • Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Esitys kokonaisuudessaan on ladattavissa seuraavasta linkistä

Jaa sosiaalisessa mediassa: