Mediatiedote

Esitys suonensisäisen (iv) C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille

Tiedote. Julkaistu: 09.11.2020

Esitys suonensisäisen C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille on neljän lääkärin laatima ja sitä on kannattanut 16 muuta lääkäriä. Esityksen laatijoina ovat lääkärit Päivi Mäkeläinen, Erkki Antila, Karin Munsterhjelm ja Tamara Tuuminen. Esitys on lähetetty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle sekä muun muassa STM:lle, THL:lle ja sairaanhoitopiireille.

Esityksen tavoitteena on, että C-vitamiinihoito toteutuessaan lyhentää sairaalassaoloaikaa ja tehohoidon kestoa sekä vähentää hengityslaitehoidon tarvetta. Tärkeintä on, että se voi ehkäistä ihmishenkien menetystä ja vakavia sairastumisia.

Eri puolilla maailmaa kehitellään COVID-19-virusinfektioon rokotteita ja lääkkeitä. Kun nämä saadaan valmiiksi, ne voivat auttaa niitä ihmisiä, jotka eivät vielä ole sairastuneet koronavirusinfektioon.

”Nyt tarvitaan keinoja, joilla voidaan auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat jo sairastuneet COVID-19-virusinfektioon. Suurilla suonensisäisillä C-vitamiiniannoksilla on hoidettu moniin muihin virusinfektioihin sairastuneita potilaita ja asiasta on paljon tutkimustietoa. Tutkimuksissa on myös voitu todentaa, että vakavasti sairaat kärsivät usein C-vitamiinin puutteesta. Joissakin maissa kuten Kiinassa, Italiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on kokeiltu suonensisäistä suuriannoksista C-vitamiinihoitoa vaikeasti sairaille koronavirusinfektiopotilaille. Alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia. Tällainen C-vitamiinihoito on tehokasta ja turvallista eikä haittavaikutuksia ole esiintynyt. Kyseessä on lääkinnällinen toimenpide, jossa C-vitamiinia käytetään lääkkeenä suurina annoksina”, esityksen tehneet lääkärit toteavat.

C-vitamiinia suun kautta, lihakseen pistettynä tai suonensisäisesti on käytetty lääkkeellisesti noin 80 vuoden ajan. Suuriannoksista suonensisäistä C-vitamiinihoitoa (HDIVC-hoito) on käytetty kliinisessä työssä hyvin tuloksin vakavasti sairailla virusinfektiopotilailla jo kymmenien vuosien ajan. Tutkimuksia on tehty paljon. Monien lääkärien tekemien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että C-vitamiini on tehonnut kaikkiin tutkittuihin akuutteihin virusinfektioihin, joihin sitä on annosteltu oikein.

COVID-19-virusinfektio ja sen eteneminen vaikeasti sairailla potilailla on samankaltainen kuin monilla muilla vakavasti sairailla virusinfektiopotilailla. Tämän vuoksi on ilmeistä, että HDIVC-hoito on tehokas hoitomuoto myös COVID-19-potilailla. Maailmalla onkin kertynyt jo varsin paljon näyttöä tämän hoitomuodon tehosta COVID-19-potilailla. Sen on todettu vähentävän hengityslaitehoidon tarvetta ja kuolleisuutta sekä nopeuttavan paranemista.  Lisätutkimukset voivat vielä vahvistaa HDIVC-hoidon tärkeän roolin COVID-19-pandemian sekä tulevien epidemioiden ja pandemioiden hoidossa. Nykyisessä vaikeassa pandemiatilanteessa ei ole kuitenkaan eettisesti oikein odotella käynnissä olevien tutkimusten lopullisia tuloksia vaan aloittaa HDIVC-hoito, koska näyttöä tämän hoitomuodon tehosta ja turvallisuudesta vastaavanlaisten infektioiden hoidossa on kertynyt paljon. Tämä hoitomuoto voi olla erittäin tärkeä toisen ja myös mahdollisesti tulevan kolmannen epidemia- tai pandemia-aallon aikana.

HDIVC-hoitoa käytetään jo ainakin Kiinassa ja Yhdysvalloissa COVID-19-potilaiden hoidossa. Tätä hoitomuotoa tutkitaan maailmalla. Tiettävästi HDIVC-hoidolle ei ole esteitä Suomessa. Vaikeasti sairaille COVID-19-potilaille olisi siten tarjolla hyvä ja tehokas hoitomuoto.

”HDIVC-hoito olisi syytä ottaa käyttöön kokeelliseksi hoidoksi vaikeasti sairaille koronaviruspotilaille niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista, mielellään jo siinä vaiheessa, kun potilas tulee sairaalaan ja COVID-19-infektio on varmistettu. Tämä hoito on paitsi tehokas, myös turvallinen, edullinen ja helppo toteuttaa. Hoidolla ei ole merkittäviä haittavaikutuksia. Tilanteessa, jossa meillä ei ole rokotetta eikä virukseen tehoavaa täsmälääkettä, tämä hoito voi auttaa COVID-19-potilaiden paranemista”, esityksen tehneet lääkärit painottavat.

Lääkäreiden esitys lähetettiin 10.8.2020 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle. Esitys lähetettiin jakelussa Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), ministeri Aino-Kaisa Pekoselle sekä ministeri Krista Kiurulle. Lisäksi esitys lähetettiin tiedoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL), pääministeri Sanna Marinille, eduskunnalle sekä kuuden suurimman sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäreille.

STM antoi vastauksen esitykseen 14.9.2020. Vastauksessaan STM kehotti laittamaan esityksen FinCCHTA:lle, jonka kautta esitys välittyi Fimealle. Fimean 1.10.2020 antamassa vastauksessa todettiin: ”Fimean tehtäviin ei kuulu hoitosuosituksien antaminen eikä Fimea vastaa hoitomenetelmien käyttöönotosta.” Fimealta todettiin lisäksi, että esityksen jakelun mukaan se on jo tavoittanut keskeiset alan toimijat, kuten STM, THL ja sairaanhoitopiirit. Näiden lisäksi myös erikoislääkäriyhdistykset (tässä tapauksessa lähinnä anestesian ja tehohoidon alan erikoislääkäriyhdistykset) voivat ottaa kantaa eri hoitomuotojen suosittelemiseen / käyttöönottoon.

Viranomaisyhteyksien lisäksi esitys on lähetetty Suomen Anestesiologiyhdistykselle. Sieltä vastattiin 14.10.2020, että he eivät anna mitään asiaan liittyvää suositusta.

THL:lta ja sairaanhoitopiireiltä ei ole tullut mitään vastausta.

Fimea antoi toisen vastauksen 21.10.2020. Siinä todettiin: ”Yksittäisen potilaan hoidosta päättää viime kädessä potilasta hoitava lääkäri yhteisymmärryksessä potilaan kanssa (Laki potilaan oikeuksista (785/1992) 6 §).”

”Kun koronavirustartunnat lisääntyvät Suomessa ja muualla maailmalla, olisi erittäin tärkeää saada vaikeasti sairaille koronaviruspotilaille tehokas, turvallinen ja edullinen hoitomuoto. Suuriannoksinen suonensisäinen C-vitamiinihoito on tällainen hoitomuoto. Se olisi tärkeää saada nyt korovirusepidemian kiihtymisvaiheessa käyttöön”, korostavat esityksen tehneet lääkärit.

Linkki

  • Esitys suonensisäisen (iv) C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille
Jaa sosiaalisessa mediassa: